Tavoitteenamme on luoda luotettavia ja pitkäjänteisiä asiakassuhteita.

Creo Nord Oy on petrokemian- ja kaasutuotteiden maahantuonti- ja jakeluyhtiö.